5 กฎเหล็ก การพูดโน้มน้าวใจยังไงให้อยู่หมัดในคราวเดียว

adsbygoogle

5 กฎเหล็ก พูดโน้มน้าวใจยังไงให้อยู่หมัดในคราวเดียว

การพูด, มารยาทในการพูด, การพูดโน้มน้าวใจ, การพูดในโอกาสต่างๆ, เทคนิคการพูด, ทักษะการพูด, การพูดที่ดี, ศิลปะการพูด, การสนทนา

adsbygoogle

การพูดเป็นเหมือนเวทมนต์ชั้นยอด ที่สามารถดึงดูดผู้คนให้เชื่อหรือคล้อยตามเราได้อย่างไม่ทันรู้ตัว และการพูดก็อาจทำให้เราดูแย่ในสายตาคนฟังได้ง่ายๆ เหมือนกันหากเราไร้มารยาทในการพูด หรือเลือกใช้เทคนิคการพูดแบบไม่ถูกไม่ควร การพูดที่ดีจึงส่งผลทั้งในแง่ของการทำงาน ความสัมพันธ์ รวมถึงการเข้าสังคม แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่เกิดมาพร้อมกับทักษะการพูดที่ดี ดังนั้น การเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องศิลปะการพูด จะช่วยทำให้เราเข้าหาผู้อื่นได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยให้การสื่อสารกลายเป็นสิ่งพิเศษกว่าที่เคยอีกด้วย

1.เปิดเผยชัดเจน แสดงความชัดเจนในการพูด ทั้งท่าทีและน้ำเสียง ตรงเข้าประเด็นอย่างชัดเจน และพร้อมที่จะเปิดรับฟังอีกฝ่ายด้วยเช่นกัน

2.มารยาทในการพูด โชว์ความสุภาพ ให้เกียรติกับคู่สนทนา อย่าวางท่าเป็นศัตรูหรือใช้น้ำเสียงที่หยาบกระด้าง เมื่อเราเริ่มต้นการสนทนากับเขาด้วยความสุภาพ เราก็จะได้รับความสุภาพ มารยาทในการพูดที่ดีกลับมาด้วยเช่นเดียวกัน

3.ใช้ความสุนทรีย์ การพูดอย่างมีศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน เพราะต้องใช้ทั้งความคิด การกลั่นกรอง และเซนส์ในการสื่อสาร อย่างการใช้ถ้อยคำที่กระชับ เข้าใจง่าย แสดงถึงความเป็นมิตร นุ่มนวล และมีการตอบโต้กับอีกฝ่ายอย่างเข้ากันดี มีการจับวางจังหวะ รู้ว่าควรพูดอะไรในตอนไหน และไม่ควรพูดอะไรในเวลาไหน ศิลปะการพูดแบบนี้จึงจะได้ผลดีมากที่สุด

4.รักษาความพอดี ไม่พูดมากหรือน้อยจนเกินไป ทั้งนี้ต้องคานน้ำหนักจากคู่สนทนา สังเกตดูง่ายๆ ถ้าอีกฝ่ายเริ่มแสดงความเครียดออกมาทางน้ำเสียงหรือสีหน้า เราก็ควรจะเป็นฝ่ายผ่อนคลายเพื่อรักษาสมดุลไม่ให้เครียดจนเกินไป หรือถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าพูดเรื่องตัวเองมากไป ก็ค่อยๆ ลดลงให้อีกฝ่ายได้พูดบ้าง จะได้พอดีกันนั่นเอง

5.อยู่บนกฎแห่งความสัมพันธ์ ก่อนที่จะพูดอะไรออกไปนั้น เราต้องคิดถึงผลของการพูดที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงการรับฟังถ้อยคำจากอีกฝ่ายอย่างเข้าใจ ว่าการที่เขาพูดกับเรามาในทำนองนี้นั้น เขาหมายถึงอย่างไรหรือต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถตอบกลับได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งจะนำไปสู่การสนทนาที่เกิดประสิทธิภาพและให้ผลที่ดีที่สุดต่อทั้งสองฝ่ายต่อไป

adsbygoogle